Amager Bakke på to minutter

Amager Bakke er bygget som erstatning for det gamle, udtjente affaldsenergianlæg, Amagerforbrænding.

Og ambitionerne var tårnhøje allerede i planlægningsfasen. Således skulle det nye anlæg være det reneste og mest energieffektive affaldsenergianlæg i hele verden. Anlægget skulle – ligesom forgængeren – producere el og varme af affald, og gøre det så effektivt og rent som overhoved muligt. 

Men ikke nok med det.

I stedet for at bygge en klassisk industribygning – en firkantet betonklods – skulle det nye anlæg i sin udformning biddrage positivt til byen, blive en del af byen, ja, sågar et vartegn for hovedstaden var ambitionen. Og fordi København – ligesom resten af verdens storbyer – vokser i indbyggertal, skulle tagfladen udnyttes til rekreative formål og gøres tilgængelig for offentligheden.

Med blandt andet det opdrag udskrev man i 2010 en arkitektkonkurrence, og ud af 36 bud fra arkitektvirksomheder over hele verden, blev seks prækvalificeret og vinderen, BIG – Bjarke Ingels Group, blev med deres bud, Amager Bakke, kåret i januar 2011.

I marts 2013 blev første spadestik taget, i maj 2017 begyndte energiproduktionen og i oktober samme år rykkede medarbejderne ind.

I dag står Amager Bakke færdigt – klar til at tage mod gæster og besøgende fra hovedstaden og hele verden.

Rendering eller virkelighed?

I 2010 modtog vi de første bud på, hvordan Amager Bakke ville se ud, når byggeriet stod færdigt. Det gør det nu.

Billedgalleri.

Vidste du, at:

Amager Bakke har en affaldssilo med en kapacitet på ca. 22.000 tons svarende til ca. 3 ugers leverance af affald

Over 99% af al energien i affaldet frigives under forbrændingen

Luft, som er nødvendig for forbrændingsprocessen, suges fra affaldssiloen, så der ikke slipper lugt ud til omgivelserne

Amager Bakke producerer ved normal drift 2,7 MWh fjernvarme og 0,8 MWh elektricitet for hvert ton affald, der behandles. I 2018 dækkede energiproduktionen 30.000 husstandes elforbrug og 72.000 husstandes varmeforbrug.

Amager Bakke har fleksibelt design, så produktionen kan tilpasses det aktuelle fjernvarmebehov i København

Amager Bakke er som det første forbrændingsanlæg i Danmark udrustet med katalysator for NOx-rensning (såkaldt SCR-system), der sikrer ultralave værdier i forhold til øvrige danske anlæg

Miljøet skånes, ved at Amager Bakke har et af verdens mest effektive røggasrensningsanlæg, bl.a. med over 95 pct. rensning for NOx, to uafhængige systemer for dioxinrensning og flere trin for rensning for HCl og SO2

Men vidste du så også, at:

Amager Bakke er etableret med en skibakke på cirka 370 meter med en faldhøjde på 75 meter. Skibakken består af fire piste udlagt i sværhedsgrader. To grønne (15 og 18% hældning), en grøn/blå (15-23% hældning) og en sort/rød (23-45% hældning). Pistene er designet med hjælp fra MountainWorks, Colorado, og David Ny (Sverige)

Der er 3 tæppelifte (”magic carpets”) og en tallerkenlift, som transporterer skiløbere til toppen

Der bliver mulighed for 670 meter trappeløb og at løbe- og vandrestierne på bakken inspireret af et norsk/svensk fjeld

Tagterrassen og caféen befinder sig i 75 meters højde

Udkigspunktet ligger 82 meter oppe og med byens bedste udsigt

Amager Bakke har verdens højeste klatrevæg på hele 80 meter. Delt op i fire pitches, med klatreruter fra 5a (nem) til 8a (virkelig svær).

Hvem er hvem?
ARC er bygherre for selve bygningen Amager Bakke og stiller sin tagflade til rådighed for Fonden Amager Bakke, der opfører det rekreative anlæg. Copenhill A/S, driver det rekreative areal.